Με τη σημερινή συνεδρίαση στην ολομέλεια της Βουλής κυρίες και κύριοι συνάδελφοι  ολοκληρώνεται η συζήτηση του Ν/Σ για την τροποποίηση του Εθνικού Τελωνειακού κώδικα.Την  ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και καπνικών προϊόντων.Την ενσωμάτωση των άρθρων 15, 16 και 18 της Οδηγίας 40 του 2014 και άλλες διατάξεις κυρίως φορολογικού ενδιαφέροντος.
- Πρόκειται κατά τη δική μας εκτίμηση για ένα σημαντικό ν/σ, αλλά, εισάγεται πρόχειρα και αποσπασματικά. 
- Άρα και τα αποτελέσματά του δεν θα είναι , ίσως, τα προσδοκώμενα.
- Εμείς σ αυτήν την προσπάθεια σταθήκαμε κριτικά μεν αλλά δημιουργικά. 
- Με θέσεις και προτάσεις όπως αρμόζει στην σοβαρότητα και υπευθυνότητα του κόμματός μας.
- Επιμένουμε δε στην αποσπασματικότητα του ν/σ , γιατί και εσείς κ. Υπουργέ το παραδεχθήκατε.
- Είναι χαρακτηριστική η αποστροφή υπθ λόγου σας κατά την απάντηση  στα κόμματα, κατά την συζήτηση της δεύτερης ανάγνωσης του Ν/Σ στην επιτροπή.
- Λέτε εκεί, μεταξύ των άλλων «……..να αναφέρω ότι το ν/σ είναι μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού. Το Ν/Σ δεν λύνει όλα τα προβλήματα αλλά κ.λ.π., κ.λ.π……»
- Αυτά που λέτε δεν είναι επιβεβαίωση αυτού του οποίου και εμείς επισημαίνουμε;
- Της αποσπασματικότητας δηλαδή.
- Θα έπρεπε κ. Υπουργέ, το επαναλαμβάνουμε και σήμερα , η οδηγία 40 του 2016 να είχε εισαχθεί για κύρωση συνολικά. 
- Γιατί και η συζήτηση θα ήταν πληρέστερη και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα πιστεύουμε καλύτερα.
- Επίσης θα έπρεπε, κατά την σύνταξη του Ν/Σ να είχαν ληφθεί υπ όψιν και οι επιταγές του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, τον οποίο η Χώρα μας εφαρμόζει.
- Θα έπρεπε δηλαδή αφού ο ενωσιακός τελωνειακός κώδικας προβλέπει και επιβάλλει τη συνεργασία μεταξύ Διοίκησης και Οικονομικών Φορέων, να είχατε αποτολμήσει τη συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό κέντρο του άρθρου 6.
- Το δημοσιονομικό δε συμφέρον της Χώρας εξυπηρετείται, καλύτερα, από τη συμμετοχή στο  όργανο αυτό και του πιστοποιημένου Τ.Α.. 
- Γιατί ο Τ.Α. διαθέτει τα εχέγγυα της φερεγγυότητας, της γνώσης και της εμπειρίας.
- Και η συμβολή του στην προσπάθεια του Δημοσίου:
- για την αύξηση των εσόδων
- για την καταπολέμηση της δασμοφοροδιαφυγής 
- για προστασία της κοινωνίας και της Δημόσιας ασφάλειας, θα ήταν σημαντική. 
- Γιατί μπορεί να διαθέτει άμεσα στοιχεία,
- να διασταυρώνει αυτά
- να επαληθεύει αυτά και 
- να συγκρίνει αυτά.
- Έτσι θα αποφεύγεται η χρονοβόρα επικοινωνία μεταξύ υπηρεσιών.
- Άρα το έργο του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου θα γινόταν ευκολότερο ουσιαστικότερο και αποτελεσματικότερο.
- Επειδή δε η συμμετοχή του προβλέπεται από τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα να είστε βέβαιος κ. Υπουργέ ότι σύντομα θα μας το επιβάλλουν.
- Εσείς όμως χάνετε την ευκαιρία να είστε ο εισηγητής ενός πρωτοποριακού νομοθετήματος.
- Είπαμε  και στην Επιτροπή ότι στην εφοδιαστική αλυσίδα του άρθρου 1 του Ν/Σ , πρέπει να ενταχθεί με άδεια και ο καλλιεργητής. 
- Ενώ στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 δεν χρειάζεται η παροχή, ως πληροφορία, από τους προμηθευτές στις αδειοδοτημένες  βιομηχανίες πάσης φύσεως υλικά και υπηρεσίες, αλλά μόνο ότι έχει να κάνει με την παραγωγή προϊόντων καπνού.
- Προβληματισμό επίσης δημιουργεί η διάταξη για τον αναγκαίο εξοπλισμό για την καταγραφή των προϊόντων καπνού.
- Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 για την ιχνηλασιμότητα, προβλέπει ότι τον εξοπλισμό αυτόν θα τον παρέχουν οι κατασκευαστές προϊόντων καπνού.
- Ενώ η παράγραφος 7 του ιδίου άρθρου προβλέπει ότι οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού θα συνάπτουν συμβάσεις για αποθήκευση δεδομένων με ανεξάρτητο τρίτο μέρος προκειμένου να αναλάβει την φιλοξενία της μονάδας αποθήκευσης δεδομένων.
- Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου Σύμβασης πλαίσιο, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για τον έλεγχο του καπνού.
- Εκεί προβλέπεται ότι κάθε κράτος – μέλος πρέπει να εγκαταστήσει το σύστημα ιχνηλασιμότητας, και να έχει τον έλεγχο σε όλη την επικράτειά του.
- Ενώ λοιπόν, κ. Υπουργέ, δεν δέχεσθε εκπρόσωπο των Οικονομικών Φορέων στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο, επειδή όπως είπατε στην τοποθέτησή σας δεν μπορεί να συμμετέχει ιδιώτης, δέχεστε την εμπλοκή της καπνοβιομηχανίας, των ιδιωτών, δηλαδή, στην ιχνηλασιμότητα των καπνικών προϊόντων και τη διατήρηση και την αποθήκευση δεδομένων από ιδιώτη.
- Δεν είναι αντιφατικά αυτά τα δύο;
- Κ.Κ. Συνάδελφοι,
- Η αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων και του λαθρεμπορίου γενικά πρέπει να βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες όλων μας και φυσικά βρίσκεται στις προτεραιότητες της παράταξής μας.
- Είναι μία σκληρή μάχη με το οικονομικό έγκλημα, πέρα και πάνω από κόμματα.
- Αφορά όλη την κοινωνία. 
- Αφορά όλους μας και με την ανάλογη σοβαρότητα συμμετέχουμε εμείς στην συζήτηση.
- Η έως σήμερα αναποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης του λαθρεμπορίου, οφείλεται κυρίως στην πολυδιάσπαση του αντικειμένου.
- Την αλληλοεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων των διαφόρων διωκτικών υπηρεσιών. 
- Την υποστελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό. 
- Στην απουσία σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, αλλά και στην έλλειψη αξιολόγησης και εκπαίδευσης του προσωπικού.
- Οι βαρύγδουπες υποσχέσεις σας περί σύλληψης του λαθρεμπορίου, για πολιτική σκοπιμότητα, αποδείχθηκαν κενές περιεχομένου και στερούνται σοβαρότητας.
- Για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου απαιτούνται βούληση και τολμηρές πρωτοβουλίες. 
- Εμείς ήδη έχουμε ήδη καταθέσει κάποιες κατά τη συζήτηση. 
- Συνεργασίες, βέβαια, και σοβαρότητα.
- Και το ότι συγκρίνετε με το τι κάνανε οι άλλοι κύριε Υπουργέ είναι ατυχές. 
- Οι άλλοι κρίθηκαν, τώρα κρίνεστε εσείς. 
- Γιατί εσείς είχατε υποσχεθεί τα πάντα και δημιουργήσατε μεγάλες προσδοκίες.
- Να συγκριθείτε με αυτά που υποσχεθήκατε ως αντιπολίτευση.
- Με τις μελέτες και τις θεωρητικές προσεγγίσεις τύπου ΜΑΡΔΑ και άλλων στελεχών σας που κάνατε  σημαία την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.
- Με αυτά να συγκριθείτε.
- Η πολιτική σπέκουλα και οι ψεύτικες εξαγγελίες δεν οδηγούν πουθενά και δεν ωφελούν τη Χώρα.
- Και σε αυτό το νομοθέτημα επίσης κ. Υπουργέ αποδεικνύεται πως η Διοίκηση δεν μπορεί να ξεφύγει από τη γραφειοκρατική της νοοτροπία.
- Δεν λαμβάνεται υπόψη σας ότι κάθε νομοθετική πρωτοβουλία πρέπει να απευθύνεται και να ωφελεί την κοινωνία.
- Δεν τολμάτε να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο προστασίας του υγιούς εμπορίου και του ανταγωνισμού. 
- Που θα βοηθήσει την ανάπτυξη.
- Κατά την άποψή μας, την ξανακαταθέτουμε, το άρθρο 6 θα έπρεπε να είχε αποτελέσει επεξεργασία ιδιαίτερης νομοθετικής πρωτοβουλίας. 
- Αρτιότερης, ορθότερης και μελετημένης με ουσιαστικό στόχο και σκοπό την εξαφάνιση του ανταγωνισμού των Υπηρεσιών Δίωξης.
- Την συγκέντρωση μιας κατακερματισμένης αρμοδιότητας δίωξης του λαθρεμπορίου σε ένα πραγματικό και αποτελεσματικό  Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Δίωξης Λαθρεμπορίου.
- Η εκτίμησή μας είναι πως δεν θα καταφέρετε πολλά. 
- Μακάρι να διαψευσθούμε εμείς χάριν του Δημοσίου συμφέροντος
- Για το δεύτερο κεφάλαιο του Ν/Σ που αναφέρεται στην εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς, λαμβάνοντας υπ΄όψιν και τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται , και το περιβάλλον της παγκοσμιοποιημένης αγοράς , προτρέπουμε την κυβέρνηση για γρήγορη εναρμόνιση αλλά και πλήρη και ορθή χρήση της πληροφορικής με στόχο την πάταξη της ανομίας και της παραβατικότητας και γνώμονα το Εθνικό συμφέρον.
- Στις διατάξεις του τρίτου μέρους του Ν/Σ, κ.κ. συνάδελφοι, 
αποτυπώνεται χαρακτηριστικά η προχειρότητα με την οποία νομοθετεί η κυβέρνηση.
- Υποχρεώθηκε, κ. Υπουργέ σε άτακτη υποχώρηση.
- Σε πλήρη αναδίπλωση.
- Ασχέτως αν κάτω από τη γενική κατακραυγή και τη δική μας πίεση υπαναχώρησατε και αποσύρατε το άρθρο 49 που καταργούσε φοροελαφρύνσεις σε αδύναμες  κοινωνικές ομάδες, όπως ανέργους, άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους, τρίτεκνους. 
- Ασχέτως αν αναγκαστήκατε να εξαιρέσετε τα αγροτεμάχια  από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ, οι επιπλέον επιβαρύνσεις που βάλατε στον ΕΝΦΙΑ παραμένουν υψηλές.
- Ο διαβόητος ΕΝΦΙΑ που δεν μπορούσε να αλλάξει κατά δήλωση του κ. Τσίπρα πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 « δεν διορθώνεται, δήλωνε τότε, καταργείται».
- Παραμένει.
- Όχι μόνο δεν καταργήθηκε αλλά αυξήθηκε.
- Οι νέες παράμετροι που επιβάλλατε κ. Υπουργέ προκαλούν πανικό στους πολίτες γιατί προκύπτουν μεγάλες επιβαρύνσεις.
- Τα νέα ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ θα περιλαμβάνουν επιβαρύνσεις για περίπου 600.000 ιδιοκτήτες ακινήτων.
- Στα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα για τα οποία έως πέρσι οι ιδιοκτήτες τους είχαν έκπτωση 20% η οποία καταργείται φέτος.
- Στα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα για παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας τα οποία έπαψαν να απαλλάσσονται από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ.
- Ενώ ο συμπληρωματικός φόρος ο οποίος έως το 2015 αφορούσε μόνο όσους είχαν ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ, στο εξής θα επιβάλλεται σε ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητη περιουσία με αντικειμενική αξία άνω των 200.000 ευρώ.
- Οι συντελεστές αυξήθηκαν, τα κλιμάκια άλλαξαν και έρχονται τα  πάνω- κάτω.
- Τα νέα τέλη κυκλοφορίας δημιουργούν, επίσης, σύγχυση, αυξήσεις, μειώσεις και ανισότητες.
- Ενώ εμφανής είναι η προσπάθεια δημιουργίας κομματικού στρατού.
- Σχετικά με τις καθαρίστριες.
- Ζήτησα συγκριτικά στοιχεία για να δούμε αν αυτή η διαδικασία συμφέρει στο Δημόσιο, αλλά δεν φέρατε, γιατί φυσικά δεν συμφέρει.
- Συμφέρει μόνο στο κόμμα σας.
- Ελπίζαμε κ. Υπουργέ ότι σ’ αυτό το νομοσχέδιο δεν θα είχανε εισαχθεί τροπολογίες.
- Δεν αντέξατε όμως στον πειρασμό.
- Αλλάξατε πλέον τον τρόπο νομοθέτησης.
- Νομοθετείτε, κυρίως, με Π.Ν.Π. και τροπολογίες.
- Ένα αλαλούμ είναι η κυβέρνηση αν την κρίνουμε από τον τρόπο που νομοθετεί.
- Όσον αφορά την τροπολογία με γενικό αριθμό 583 συμφωνούμε γιατί πράγματι αντιμετωπίζεται ένα ζήτημα που ταλαιπωρούσε αρκετούς συμπολίτες μας.
- Όσον αφορά την τροπολογία με αριθμό 570 θέλω να τονίσω τα εξής:
- Χρειάσθηκε, κ. Υπουργέ, να περάσουν  εννιάμιση μήνες, για να διαπιστώσετε ότι ήταν λάθος  η κατάργηση και η μη επιβολή του αυτοτελούς προστίμου του άρθρου 54 του  ν. 4174/2013, επί μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου στις συναλλαγές  και αντ’ αυτού να επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του αναλογούντος ΦΠΑ της συναλλαγής που θεσπίσατε με το ν. 4337/15.
- Στην προτεινόμενη αλλαγή του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013, το λάθος το οποίο προσπαθείτε να διορθώσετε με την παρούσα τροπολογία, το κάνετε με λάθος τρόπο και εξηγούμαι:
- Επιβάλλονται πρόστιμα (σύμφωνα με την παράγραφο 1 της τροπολογίας) επί μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ …. και αναπτύσσεται ένα σκεπτικό σύγκρισης του 50% του αναλογούντος ΦΠΑ της συναλλαγής με το πρόστιμο των 250 ευρώ (για απλογραφικά βιβλία) ή 500 ευρώ (για διπλογραφικά βιβλία) διανθισμένο με το στοιχείο της 1ης υποτροπής (διπλάσιο των ανωτέρω) ή της 2ης, 3ης κλπ υποτροπής (τετραπλάσιο πρόστιμο των ανωτέρω).
- Κύριε Υπουργέ πείτε μου τι θα απαντήσετε στον 1ο φορολογούμενο για τη χρηστή διοίκηση και τους κανόνες της αναλογικότητας και όλα αυτά που πολύ εύγλωττα διατυπώνετε στις εγκυκλίους σας; 
- Πείτε μας σε ποιο οικονομοτεχνικό μαθηματικό αναλογιστικό μοντέλο ή άλλου είδους μελέτη βασίζεται η τροπολογία που φέρνετε; 
- Τι θα απαντήσετε στους πρώην συναδέλφους σας για την ηθική του προαναφερθέντος χειρισμού των προστίμων; 
- Για το ίδιο θέμα, διαφορετική αντιμετώπιση.
- Απαξιώνετε έτσι κ. Υπουργέ και τον φορολογικό μηχανισμό.
- Γιατί ενώ το γνωρίζετε, συνεχίζετε να επιμένετε να διορθώσετε το λάθος με άλλο λάθος. 
- Προφανώς είναι βούληση της κυβέρνησης ο συγκεκριμένος χειρισμός των προστίμων και όχι λάθος, αφού είναι γνωστή η εμπειρία σας στο φορολογικό δίκαιο.
- Και για να σας προλάβω, επειδή το είδα διατυπωμένο σε εγκύκλιο του υπουργείου σας, τα περί συλλογής στατιστικών δεδομένων προκειμένου να γίνουν έλεγχοι των παραβατών με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, ανεξάρτητα από τα επιβαλλόμενα πρόστιμα, αφήστε τα, μιας και αυτές εφαρμόζονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα αφενός και αφετέρου πλέον όλοι είναι υποψιασμένοι και το προϊόν της φοροδιαφυγής δεν το εμφανίζουν στο τραπεζικό σύστημα, όπως άλλωστε προκύπτει και από μελέτες της Τράπεζας της Ελλάδος.
- Είναι, επίσης, πολύ σημαντικό να σταθούμε στην πρακτική της κυβέρνησης και στο πώς αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του «νομοθετείν». 
- Ενώ βρισκόμαστε στη διαδικασία νομοθέτησης της προτεινόμενης αλλαγής πληροφορούμαστε από οικονομικές ιστοσελίδες ότι υπεγράφη από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, εγκύκλιος με την οποία εφαρμόζονται από 25/7/2016, από προχθές δηλαδή, τα νέα πρόστιμα για τη μη έκδοση αποδείξεων. 
- Αυτών δηλαδή τα οποία εμείς  πρωθύστερα θα επεξεργασθούμε ως νομοθετικό σώμα σήμερα.
- Εγκαινιάζεται μια πρακτική που είναι αδιανόητη.
- Πρωτόγνωρη.
- Ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό.
- Φυσικά την καταψηφίζουμε.
- Σχετικά με την τροπολογία με αριθμό 575 .
- Όλες οι παρατάσεις που αναφέρονται στην τροπολογία θεωρούμε ότι είναι αναγκαίες.
- Πιστεύουμε όμως ότι ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να δώσει τη δυνατότητα συμβάσεων και σε νέους γιατρούς και να είναι οι συμβάσεις μακροχρόνιες και σταθερές.
- Το πρόβλημα των επικουρικών πρέπει να λυθεί με προκήρυξη μονίμων θέσεων, και όχι με τον τρόπο που εσείς το αντιμετωπίζετε.
- Εδώ πρέπει να επισημάνω μια αδικία και άνιση μεταχείριση ανάμεσα στους γιατρούς εργαζόμενους στην 3η και 4η ΥΠΕ κεντρικής Μακεδονίας και ιδίως στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με όλες τις άλλες ΥΠΕ της χώρας, όπου είναι οι μονοι που δεν κρίθηκαν.
- Γνωρίζετε το θέμα, φαντάζομαι, κ. Υπουργέ, και νομίζω ότι πρέπει να λυθεί.   
- Μεγάλο όμως προβληματισμό όσον αφορά τις προθέσεις σας δημιουργεί και η παρ.1 του άρθρου της τροπολογίας.
- Τι θέλετε να κάνετε με αυτό;
- Που θέλετε να το πάτε;
- Θέλετε να έχετε απόλυτο έλεγχο των πάντων;
- Να κάνετε όλες τις δομές του Υπουργείου Υγείας κομματικό βιλαέτι;
- Η παράγραφος αυτή κρίνεται ως απαράδεκτη για δημοκρατικές και αξιοκρατικές αντιλήψεις και φυσικά πρέπει να την αποσύρετε.
- Διαφορετικά παρότι συμφωνούμε με τις άλλες παραγράφους θα καταψηφίσουμε την τροπολογία.
- Η κυβέρνηση αυτή διεκδικεί με αξιώσεις τον τίτλο του γκαφατζή.
- Είναι κυβέρνηση γκάφα.
- Τα ράβε ξήλωνε και οι υπαναχωρήσεις της δεν έχουν τέλος.
- Πανικόβλητοι τρέχουν να συμμαζέψουν την γκάφα του ΕΝΦΙΑ.
- Το ίδιο κάνουν και για τους αγρότες που ήταν ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς.
- Το ίδιο για την επιβολή προστίμων σε φορολογικές παραβάσεις.
- Και όλα τα κάνετε, κ. Υπουργέ, πάλι με λάθος παρεμβάσεις.
- Νέα γκάφα δηλαδή.
- Για να τρέξετε και πάλι σε λίγο διάστημα να διορθώσετε και αυτά.
- Είστε μια Βαβυλωνία
- Βεβαίως εμείς το γνωρίζαμε.
- Γνωρίζαμε ότι η ικανότητα της αριστεράς εξαντλείται μόνο στη θεωρία.
- Στα ωραία λόγια και στις ψεύτικες υποσχέσεις.
- Στη θεωρία εξαντλείται και η ευαισθησία σας για τους αναξιοπαθούντες.
- Στη θεωρία εξαντλείται και η ευαισθησία σας για δικαιοσύνη.
- Τώρα όλα αυτά τα νιώθει και τα αντιλαμβάνεται και η κοινωνία.
- Γιατί όλα αυτά είναι καλά, αλλά ώσπου να έρθει η στιγμή της εφαρμογής. 
- Της πραγματικότητας.
- Εκεί όλα τελειώνουν.
- Τελειώνουν και τα ψέματα.
- Ειδικά όταν έχεις μόνο ψέματα να πεις. 
- Και εσείς μόνο ψέματα είχατε να πείτε.
"Βουλιάζουν στις Πρέσπες" Εφημερίδα " Εστία" 15.12.2018
18 Δεκ 2018 09:46

«Δεν γινόμαστε Βορειομακεδόνες διότι είναι σαφές καθορισμένο ότι είμαστε Μακεδόνες, που μιλάμε μακεδονική γλώσσα. Και είναι πολύ σημαντικό που αυτό δεν πρόκειται κανείς να μας το αμφισβητήσει. Το δικαίωμα να αυτοπροσδιοριζόμαστε ως Μακεδόνες θεωρείται πλέον λήξαν». Αυτή η δήλωση έγινε πριν λίγες μέρες και ανήκει στον Ζόραν Ζάεφ, σκοπιανό πρωθυπουργό, όμως δεν διαφέρει καθόλου στην ουσία της από όσα διαδίδει ο υπουργός Εξωτερικών τ [ ... ]

Περισσότερα...
Αναστασιάδης: πολιτική απρέπεια του κ. Τσίπρα η ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, 14.12.2018...
14 Δεκ 2018 13:31

Την άποψη ότι είναι μία πρωτοφανής πολιτική απρέπεια του κ. Τσίπρα να προγραμματίσει ομιλία στη Θεσσαλονίκη την ίδια ακριβώς ημέρα και ώρα με εκείνη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στην έναρξη του προγραμματισμένου Συνεδρίου Ν.Δ. εδώ και πολλούς μήνες, εξέφρασε ο βουλευτής της ΝΔ Σ. Αναστασιάδης στο ''Ακραίως'' με τον Τάκη Χατζή και τον Δημήτρη Οικονόμου, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 fm (14.12.2018) « Η Ν.Δ. δεν έχει καμία σχέ [ ... ]

Περισσότερα...
Αναστασιάδης: Ευτυχώς, είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 14.12.2018...
14 Δεκ 2018 09:58

Έντονη  κριτική στην κυβέρνηση, άσκησε ο βουλευτής ΝΔ  Σάββας Αναστασιάδης , μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής (13.12.2018)  για την κύρωση του προϋπολογισμού 2019.« … μετά από τρία χρόνια αριστερής αφαίμαξης της κοινωνίας, ένα αχρείαστο μνημόνιο που κόστισε πολλά δισεκατομμύρια στους έλληνες φορολογούμενους, 29 νέους φόρους που έφεραν την Ελλάδα στην πρώτη θέση σε υπερφορολόγηση μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ και 17 περικοπές συντάξεων,  [ ... ]

Περισσότερα...
Παράσταση διαμαρτυρίας στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης υπερ των καπνοπαραγωγών του Ν. Θεσσαλονίκης ...
13 Δεκ 2018 13:12

Παράσταση διαμαρτυρίας στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπέρ των καπνοπαραγωγών του Ν. Θεσσαλονίκης, οι οποίοι προκλητικά και αδικαιολόγητα εξαιρούνται από το πρόγραμμα αποζημιώσεων De minimis ύψους 8,2 εκατομμυρίων ευρώ, πραγματοποίησαν οι κύριοι Θεόδωρος Καράογλου και Σάββας Αναστασιάδης. Έχοντας ενημερωθεί σχετικά από τον πρόεδρο της Κεντρικής Κλαδικής Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνού (Καπνική) αλλά και πρόεδρο του Αγρο [ ... ]

Περισσότερα...
ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Ακολουθείστε μας στο...

  • Facebook: savvas.anastasiadis
  • Flickr: photos/savvas_anastasiadis/
  • Twitter: savanastasiadis
  • YouTube: savanastasiadis

Ημερολόγιο δράσεων...

Τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριος 2018 Τον επόμενο μήνα
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
week 48 1
week 49 2 3 4 5 6 7 8
week 50 9 10 11 12 13 14 15
week 51 16 17 18 19 20 21 22
week 52 23 24 25 26 27 28 29
week 1 30 31

Σύνδεσμοι...

Επισκεψιμότητα...

5105798
Σήμερα
Τρέχουσα Εβδομάδα
Τρέχον Μήνας
Σύνολο
1145
1443
5683
5105798